TYRA

TYRA

Förskolan Buskis värnar om god service och kommunikation med vårdnadshavare. Vi använder oss av TYRA - den kompletta förskoleappen, som ett av verktygen för den pedagogiska dokumentationen. Här får du som vårdnadshavare möjlighet till delaktighet i ditt barns lärande och utveckling vid förskolan. 


Schemaläggning, sjukanmälan och dialog med personal kan lätt genomföras via TYRA. I TYRA läggs även förskolans kalendarium ut.

Nedan kan du läsa om alla de valbara funktioner som finns i tyra-appen för er föräldrar.

• Enkelt följa barnets vardag i förskolan via en telefon, läsplatta eller dator.
• Få snabb och viktig information från avdelningen och/eller förskolan.
• Föra en dialog med barnets pedagoger om sådant som känns angeläget.
• Frånvaro anmäl ditt barn när det är sjukt.
• Se fotografier på ditt barn varje dag med lättanvänd utskriftsfunktion.
• Möjlighet att ladda hem barnets/barnens digitala portfolie.

https://tyra.io/se/