Föräldraförening

Att vara en föräldraförening

En av styrkorna med att vara medlem i Föräldraföreningen Buskis är att Du som vårdnadshavare kan vara med och påverka ditt/dina barns förskoletid. Verksamheten drivs av rektor tillsammans med vårt kompetenta arbetslag, med ett nära samarbete med föreningens styrelse tillilka huvudman. 


Du som vårdnadshavare har en unik möjlighet att utöva inflytande genom exempelvis styrelserepresentation och föreningsstämmor. Föreningen Buskis har två föreningsstämmor per år, där beslut fattas. Däremellan drivs föreningen av styrelsen. Vid förskolan tillämpas ett system med jourvecka, vilket innebär att varje familj ansvarar för en vecka utefter ett rullande schema. Jourveckan innebär till exempel att tömma Buskis återvinning, klippa och trimma gräs, skotta snö och halkbekämpa. 


Det finns två arbetsgrupper på Buskis (en ute- och en innegrupp) som ansvarar för respektive miljö. Genom detta upplägg blir det naturligt att du lär känna andra vårdnadshavare och föräldrar till ditt/dina barns vänner, vilket ger en härligt samhörighet. 


Tack vare allt detta har vi låga omkostnader och kan därför erbjuda låga månadsavgifter och gratis blöjor. För närvarande är månadsavgiften 800 kronor för ett barn, 600 kronor för barn nummer två och 400 kronor för tredje och därefter följande barn.